Niemcy to "naród filozofów i poetów". Ma bogatą kulturę, która jest spuścizną po wszystkich większych kulturach europejskich. Jest ona również bardzo zróżnicowana ze względu na różnorodność tradycji poszczególnych landów.

Zwyczaje na ogół podobne do Polskich. Najbardziej widoczne różnice: pań nie całuje się w rękę, a zamiast klaskania uderza się pięścią w stół. Dobrym zwyczajem niemieckich kelnerów jest zadawanie podczas wystawiania rachunku pytania, czy goście płacą razem czy osobno. Niemcy mają na ogół życzliwą powierzchowność, są bardzo pomocni. Jeśli poprosisz na ulicy o wskazanie drogi, w zdecydowanej większości przypadków zostaniesz zaprowadzony do celu.

Punktualność. Za duży afront uznaje się nawet najmniejsze spóźnienie. Nie ma tez zwyczaju odwoływania planów lub przekładania spotkania na inna porę. Do znudzenia zwraca się do Niemca per "pan" i rzadko kiedy przechodzi się na ty. Następuje to dopiero bo bardzo długiej i zażyłej znajomości.

Niemcy znani są również z wielu festiwali i hucznych imprez, np. "Tradycją w kulturze niemieckiej jest niemalże zegarmistrzowska pParada Miłości" odbywająca się latem po ulicach Berlina.
Najbardziej jednak znaną imprezą, nawet poza granicami kraju, jest mający długą tradycję Oktoberfest ("Święto Październikowe") obchodzone w Monachium.

Ośrodków kulturowych w Niemczech jest bardzo wiele. Reprezentują je zarówno większe miasta jak i regiony wiejskie. Edukacja jest na bardzo wysokim poziomie i ma głęboko zakorzenioną oraz wieloletnią tradycję. Na terytorium Niemiec samych uniwersytetów znajduje się ponad 60. Wiele z nich uznawane jest za najlepsze na świecie, wiele ma za sobą bogatą i wiekową historię np. Uniwersytet w Heidelbergu pochodzący z 1386 roku, czy też Uniwersytet znajdujący się w Kolonii założony w 1388 roku.

Ludność zamieszkująca Niemcy jest różnego pochodzenia narodowościowego. Najwięcej jest rodowitych obywateli tego kraju, stanowią oni aż 95,1%. Jednak z każdym rokiem wzrasta ilość mniejszości narodowych. Wśród napływających emigrantów najsilniejszą grupę stanowią Turcy, później Jugosłowianie, Włosi, Grecy i Polacy.

Pod względem wyznaniowym podział państwa nie zmienił się od czasów Marcina Lutra. W dalszym ciągu północ uznawana za obszar, w którym dominuje protestantyzm, a w części południowej kraju panuje kościół rzymsko-katolicki. Za najbardziej katolicki land uznana jest Bawaria.