Formularz

Prosimy o skrupulatne wypełnienie poniższego formularza zgłaszajacego.
Formularz możesz również pobrać w wersji do druku, kliknij tutaj
Wypełniony formularz prosimy o odesłanie na adres: KUFIKS HS Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 64, 44-230 Czerwionka-Leszczyny
Zdjęcie
Wybierz zdjęcie Zmień Usuń
Znajomość języka niemieckiego

Jak ocenia Pani swoją znajomość języka niemieckiego?
Gdzie uczyła się Pani języka niemieckiego?Okres, na jaki chciałaby Pani pracować?
Obowiązki, którymi mogłaby Pani się zająć?
Czy ma Pani doświadczenie w opiece:Kliknięcie powyższego przycisku jest równoznaczne z oświadczeniem znajdującym się poniżej:
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez firmę Kufiks HS z siedzibą w Czerwionce - Leszczynach oraz podmioty z nią współpracujące w postaci powyższej, do celów związanych z rekrutacją i marketingowych oraz zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r.( dz.u. nr 144, poz.1204) o świadczeniu usług drogą elektroniczną na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Oświadczam, że powyższe dane przekazuję dobrowolnie oraz przyjmuję do wiadomości, że mam prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawienia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
Jeśli nie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych, prosimy o opuszczenie tej strony.